វីដេអូ

ខ្សែទាញខ្សែសង្វាក់ដែក

Ball Screw Accordion Bellow គម្រប

ឧបករណ៍បញ្ជូនខ្សែក្រវាត់ម៉ាស៊ីន Cnc

ម៉ាស៊ីន Cnc គម្របខាងក្រោម

ឧបករណ៍បញ្ជូនបន្ទះឈីប Cnc សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Cnc

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ខ្សែប្លាស្ទិក

រមៀលឡើងគម្របផ្លូវ Cnc សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Cnc

ខ្សែ Cnc អូសខ្សែ